HARTMANN Česká republika

Epidemiologie

Močová inkontinence se vyskytuje u obou pohlaví a prakticky ve všech věkových skupinách. Údaje, které máme k dispozici o výskytu těchto obtíží, nemusejí být vždy úplné. Například ve studii Gallup bylo zjištěno, že až 70 % postižených nemocných se nesvěřuje se svými obtížemi a nevyhledá pomoc u zdravotníků.

Ve středním věku se s močovou inkontinencí setkáváme častěji u žen. Prevalence tohoto onemocnění se mění s věkem. V běžné populaci postihuje až 30 % dospělých starších 50 let. Pokud zohledníme výskyt přechodných obtíží s inkontinencí moči, která může být vázána na řadu běžných situací, jako je poporodní období, probíhající či prodělaný zánět močových cest nebo častý kašel při viróze nebo chřipkovém onemocnění, je výskyt močové inkontinence ještě mnohem vyšší a týká se až 60 % žen.

U části nemocných,  kde se jedná o projevy hyperaktivního močového měchýře – overactive bladder (OAB) syndrome, kdy se ve většině případů nemocní ještě stihnou vymočit bez případného pomočení a kdy řada nemocných nosí vložku pro jistotu, je pak výskyt těchto obtíží ještě výrazně vyšší než u samotné močové inkontinence. Například v 6 evropských zemích trpí OAB přibližně 22 milionů lidí a postihuje přibližně 15–17 % dospělé populace.  Prevalence OAB je v  Británii u osob starších 40 let udávána 28,5 %.

Stresová inkontinence se vyskytuje nejčastěji u žen mezi 45 a 55 lety věku, což souvisí se změnami, ke kterým dochází v důsledku poklesu množství ženských pohlavních hormonů estrogenů v období přechodu (klimakteria). Urgentní inkontinence se vyskytuje téměř rovnoměrně ve všech věkových skupinách. Dříve se inkontinence vyskytuje u sociálně slabších vrstev, u žen, které vícekrát rodily, a u žen s nadváhou. Nejvyšší výskyt inkontinence se však týká nejstarších věkových skupin nemocných (starších 80 let), což se ve vyspělých zemích týká desítek milionů lidí. U špatně mobilních či jinak postižených starých nemocných, kde je nutná hospitalizace (léčebny dlouhodobě nemocných, domovy důchodců apod.), je udáván výskyt močové inkontinence vyšší než 80 %.