HARTMANN Česká republika

Etiologie

Inkontinence moči může mít celou řadu příčin (vrozené anomálie, nemoci postihující důležité struktury dolních močových cest a pánve, nemoci postihující nervové struktury zajišťující správnou funkci močových cest atd.). Může se často jednat také o příznak jiných chorobných stavů (cukrovka, roztroušená skleróza, poranění míchy, vrozené vady, zvětšená prostata), následek ozařování nebo náročného operačního výkonu v oblasti malé pánve, nejčastěji pro nutnou léčbu nádorových onemocnění. U mužů se setkáváme s inkontinencí moči často po poranění míchy (skoky do vody, autonehody) a ve vyšší věkové kategorii při zvětšené prostatě nebo po operaci prostaty (operace pro nezhoubné zvětšení prostaty i pro rakovinu prostaty).