HARTMANN Česká republika
O nás > Společenská odpovědnost firmy

Společenská odpovědnost firmy

Společnost HARTMANN-RICO si plně uvědomuje, že kvalita života člověka není dána pouze možností používat špičkové výrobky pro zdraví a dobrý pocit. Firma proto plně přijímá svoji odpovědnost i v oblastech, které přímo nesouvisejí s její základní rolí výrobce a distributora zdravotnických prostředků a hygienických výrobků.

V rovině ekonomické dbáme na:  

• principy dobrého řízení

• kvalitu a bezpečnost produktů či služeb

• etický kodex

• vztahy se zákazníky

• odmítání korupce

• transparentnost

• ochranu duševního vlastnictví

• férové dodavatelské i odběratelské vztahy

• inovace a udržitelnost produktů

• etiku marketingu a reklamy

V rovině sociální se věnujeme:

• zdraví a bezpečnosti svých zaměstnanců

• kvalitní zaměstnanecké politice

• péči o vzdělání zaměstnanců

• firemní filantropii a dobrovolnictví

• dodržování rovných příležitostí

• dodržování lidských práv

• vyváženosti pracovního a osobního života zaměstnanců ( work- life balance)

V rovině environmentální dbáme na:

• šetrnou environmentální firemní kulturu (recyklace, úspory energií, úspora vody apod.)

• omezování negativních dopadů činnosti na životní prostředí a komunitu

• environmentální výrobu, produkty a služby přátelské k životnímu prostředí (standardy řady ISO 14000)

• úsporné zacházení s přírodními zdroji a jejich ochranu