HARTMANN Česká republika
Tiskové centrum > Archiv 2011 > O Značku kvality v sociálních službách je zájem. Certifikaci chtějí podstoupit desítky domovů pro seniory

O Značku kvality v sociálních službách je zájem. Certifikaci chtějí podstoupit desítky domovů pro seniory.

22.září 2011 Brno – Udělat si představu o úrovni služeb českých domovů pro seniory bude mnohem snazší. Do projektu Značka kvality v sociálních službách, který naplno odstartoval na konci června, se totiž chce zapojit již 30 těchto zařízení. V rámci certifikačního procesu se musí připravit na podrobné posouzení bezmála 300 kritérií a také ověření spokojenosti samotných klientů. Realizaci projektu umožnila dlouhodobá spolupráce Asociace poskytovatelů sociálních služeb a společnosti HARTMANN – RICO.

Pro vstup do certifikačního procesu musí zařízení splňovat základní požadavky jako možnost volného pohybu klientů či bezbariérový přístup. Samotná certifikace probíhá na základě bodového hodnocení 299 kritérií v pěti oblastech – ubytování, stravování, kultura a volný čas, partnerství a péče. Součástí procesu je i dotazníkový průzkum mezi obyvateli zařízení. Na základě výsledků pak zařízení může získat certifikát s jednou až pěti hvězdičkami.

„Na konci června 2011 skončila pilotní fáze projektu, v jejímž rámci se hodnocení zúčastnilo 12 domovů pro seniory. Potřebný počet bodů k udělení certifikátu splnilo pět z nich, pětihvězdičkový získal jeden. Nastavení kritérií a zapojení zpětné vazby obyvatel domovů a jejich rodin tak garantují, že na certifikát dosáhnou zařízení, jejichž služby jsou na skutečně špičkové úrovni,“ uvedla Martina Čuhajová, obchodní manažerka společnosti HARTMANN – RICO.

S realizací projektu Systém Značka kvality v sociálních službách se začalo v roce 2009, a to za spolupráce Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS ČR), společnosti HARTMANN – RICO, Ministerstva práce a sociálních věcí a expertní skupiny na problematiku péče o seniory. Cílem projektu je přinést zájemcům o služby v oblasti sociální péče dosud chybějící nástroj pro orientaci v nabídce jednotlivých zařízení, a přispět tak k trvalému zlepšování kvality těchto služeb.

V současné době pomáhá APSS ČR certifikační proces na základě dlouhodobé spolupráce zavádět také na Islandu. Do budoucna se počítá s modifikací systému i pro další sociální služby.