HARTMANN - RICO a.s.
Tiskové centrum > Archiv 2012 > HARTMANN - RICO je generálním partnerem projektu "Šťastné stáří očima dětí 2012"

HARTMANN - RICO je generálním partnerem projektu "Šťastné stáří očima dětí 2012"

29. březen 2012 | Veverská Bítýška - Odstraňovat stereotypy a předsudky o stáří a podporovat seniorský věk jako plnohodnotnou etapu lidského života je smyslem výtvarného projektu pro děti do 15 let Šťastné stáří očima dětí. Vyhlašovatelé projektu si dali za cíl přivést děti k zamyšlení se nad stárnutím a prostřednictvím výtvarných prací poznat jejich vnímání starší generace. Nemenším cílem je přispět tak k propojení generací, které si mohou předávat jak životní elán, tak i životní zkušenosti.

Již 3. ročník této výtvarné soutěže pro děti letos odstartoval 1. března.

Vyhlašovateli projektu jsou Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcíMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Svaz měst a obcí ČR.

K účasti v soutěži jsou vyzvány všechny děti v České republice – školáky i předškoláky! Novinkou letošního ročníku je kategorie fotografická.

O vítězích soutěže rozhodne odborná porota, ve které zasednou odborníci, zástupci vyhlašovatelů a partnerů projektu. Garanci nad soutěží přijal a předsedou odborné poroty bude akademický malíř Kristian Kodet. Odborným garantem pro hodnocení prací fotografických bude fotograf prof. Mgr. Jindřich Štreit. Porota bude hodnotit především nápad, zpracování a uměleckou úroveň; u fotografií především nápad.

Soutěž Šťastné stáří očima dětí má také speciální kategorii – Cenu veřejnosti. Jejím vítězem se stane autor či autorka soutěžní práce, která získá nejvíce hlasů prostřednictvím hlasování na webových stránkách www.stastne-stari.cz, kde budou všechna díla dětí zveřejněna.

Výsledkem hodnocení tak bude vyhlášení 3 nejlepších výtvarných prací vybraných odbornou porotou v každé ze 4 kategorií a vítězná práce, která vzejde z veřejného hlasování na webových stránkách. Jejich autoři a autorky budou pozváni společně se svými učiteli či rodiči ke slavnostnímu vyhlášení výsledků soutěže, které se uskuteční v říjnu 2012 v Praze při příležitosti zahájení Týdne sociálních služeb České republiky. Vítězná soutěžní díla budou vyvěšena v prostorách vyhlašovatelů soutěže. Z nejlepších příspěvků autorů bude uspořádána putovní výstava, která bude instalována na různých místech po celé České republice. Ostatní díla budou distribuována v domovech pro seniory a v domech s pečovatelskou službou. Více informací najdete na www.stastne-stari.cz.

Více také na našem FACEBOOK profilu: http://www.facebook.com/hartmannrico.