HARTMANN - RICO a.s.
Tiskové centrum > Archiv 2012 > Ocenění podpory projektu: Přání Financují Péči

Ocenění podpory projektu: Přání Financují Péči

10. duben 2012 | BrnoDomov Sue Ryder pečuje od roku 1998 o seniory, kteří potřebují v důsledku nemoci či vysokého věku pomoc druhých. Domov usiluje o to, aby jeho klienti a jejich blízcí prožívali důstojné stáří, zůstávali součástí přirozeného společenství a objevovali drobné radosti života. Naše společnost podporuje toto občanské sdružení pomocí projektu Přání financují péči.

Díky této podpoře jsme obdrželi poděkování za podporu tohoto projektu, která byla adresována Bc. Sylwii Říhoškové, manažerce korporátní komunikace.

Za pomoci společnosti HARTMANN - RICO a.s. se podařilo získat 79.166 Kč. Tato částka pokryje např. 565 hodin mzdových nákladů na jednoho pečovatele, což je přibližně 47 dnů.

Poděkování jsme pro vás převedli do formátu PDF a můžete jej shlédnout na našem webu v sekci "Ke stažení" nebo využít tohoto odkazu.