HARTMANN - RICO a.s.
Tiskové centrum > Archiv 2012 > HARTMANN - RICO pro občanské sdružení DebRA ČR - podpora projektu Terénní sociální služba

HARTMANN - RICO pro občanské sdružení DebRA ČR - podpora projektu Terénní sociální služba

18. duben | Brno – Občanské sdružení DebRA ČR i letos získala podporu společnosti HARTMANN-RICO. Formou materiální a finanční podpory se pomůže pacientům trpícím nevyléčitelným kožním onemocněním Epidermolysis bullosa congenita (EB), o které sdružení pečuje.

Finanční podpora ve výši 100.000,- Kč směřuje na podporu projektu „Terénní sociální služba“.
„Pro rodinu kde se narodí dítě s EB, je tato životní událost velmi náročná. Maminka se v začátcích učí přímo v EB Centru, jak má o své nemocné dítě odborně pečovat. Vzhledem k tomu, že máme nemocné s EB po celé republice, je pro ně návštěva EB Centra velmi náročná časově i finančně. Z těchto důvodů dojíždí zdravotní ošetřovatelka do rodin, kde žije malé dítě s EB častěji, než k dospělým nemocným. Zdravotní ošetřovatelka je v přímém kontaktu s prim. Kožního odd. FN Brno MUDr. Hanou Bučkovou – předním odborníkem na EB problematiku u nás. Terénní služba takto velmi zkvalitňuje péči o malé pacienty. Je prospěšná jak pro malého pacienta, jeho rodinu, tak i lékaře EB Centra,“ uvádí Alice Salamonová, Dis., ředitelka organizace DebRA ČR.

Pacienti s EB bez rozdílu věku dojíždějí do Klinického EB Centra v Brně, které jako jediné v ČR poskytuje komplexní odbornou péči o takto nemocné. EB tým čítá již téměř 19 specialistů, kteří se zabývají problematikou EB nemoci (dermatolog, genetik, plastický chirurg, gastroenterolog, pediatr, rehabilitační lékař, fyzioterapeut, hematolog, anesteziolog, stomatolog, oční lékař, histopatolog, molekulární biolog, sociální pracovnice, aj). EB onemocnění patří mezi nejkomplikovanější kožní nemoci vůbec. Lidé s EB neznají den bez bolesti. Každý den potřebují odbornou péči blízkého člověka v rodině, který pomáhá s ošetřováním kůže, sliznic, přípravy speciální stravy, rehabilitací a dalšími velmi podstatnými procedurami, jež léčí nemocné s EB. Do Klinického EB Centra dojíždějí nemocní na pravidelné kontroly, které jsou závislé na jejich zdravotním stavu. Pro zkvalitnění péče o nemocné s EB nabízí DebRA služby ambulantní formou (ve FN Brno PDM) a od roku 2011 realizuje i službu terénní – v přirozeném prostředí nemocných s EB. Součástí výjezdového týmu je zdravotní ošetřovatelka, sociální pracovnice, nutriční terapeutka. Odborné pracovnice zprostředkovávají sociální a zdravotní poradenství přímo v rodinách, kde žije nemocný s EB. V průběhu roku 2011 bylo zrealizováno 45 výjezdů do rodin – cca každý týden jedna návštěva v jedné rodině.

Materiální podpora ve výši 50.000,- Kč podpoří pacienty s EB
Portfólio výrobků společnosti HARTMANN – RICO nabízí řadu výrobků vhodných pro léčbu a ošetření těchto pacientů. Na základě konzultace s odborníkem na danou problematiku budou pacientům prostřednictvím organizace DebRA ČR poskytnuty nejvhodnější prostředky, zejména z oblasti moderního hojení ran.

„Aktivity sdružení DebRA ČR jsou v souladu s naší filozofií pomáhat lidem pečovat o jejich zdraví. Proto jsme rádi touto formou podpořili léčbu pacientů s vážnou diagnózou EB. Těší mě, že i naši zaměstnanci se individuálně zapojují podpořit osudy pacientů s touto diagnózou,“ uvedl Ľubomír Páleník, generální ředitel a předseda představenstva HARTMANN – RICO.