HARTMANN - RICO a.s.
Tiskové centrum > Archiv 2012 > Z auditu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí vyšla společnost HARTMANN – RICO s pochvalou

Z auditu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí vyšla společnost HARTMANN – RICO s pochvalou

6. srpen 2012 | Brno – Systémy řízení bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí v závodech předního českého výrobce zdravotnických prostředků, společnosti HARTMANN-RICO, jsou na vysoké úrovni. Potvrzují to závěry z červnového certifikačního resp. periodického auditu výše uvedených systémů. Zpráva auditora vyzdvihuje zejména pozitivní přístup managementu firmy a efektivně stanovené cíle. Společnost tak doporučil k certifikaci systému podle standardů OHSAS 18001 a potvrdil funkčnost již několik let certifikovaného systému podle normy ISO 14001.

Červnový audit, prováděný společností DNV metodikou Risk Based Certification, byl zaměřen na oblast požární ochrany a nakládání s odpady. Z protipožárních opatření považuje auditor za přínosný především nákup nového požárního vozu a vysokou úroveň odborných znalostí členů požárních hlídek.

Vynikající hodnocení pak získal propracovaný firemní systém nakládání s odpady. Ten zahrnuje nejen kapacity na sběr a třídění, ale také principy pro maximalizaci koncového využití odpadů a minimalizaci skládkování.

„Žádná firma se neobejde bez svých zaměstnanců, proto je z našeho pohledu logické přistupovat k bezpečnosti práce a jejímu průběžnému zlepšování jako k dlouhodobé prioritě. Neméně důležitá je pro nás i odpovědnost vůči životnímu prostředí, kterou dokazujeme ve velkém měřítku například využíváním velkého objemu recyklovaných materiálů či na lokální úrovni tříděním odpadu a řádným nakládáním s nebezpečnými látkami,“ uvedl technický a výrobní ředitel a člen představenstva Jaroslav Novák.