HARTMANN - RICO a.s.
Tiskové centrum > Archiv 2012 > 95 procentům proleženin lze předejít díky prevenci. Pacienty o ní poučí nové stránky Modernihojeni.cz

95 procentům proleženin lze předejít díky prevenci. Pacienty o ní poučí nové stránky Modernihojeni.cz

16. listopad 2012 | Brno - Drtivá většina případů proleženin je způsobena nedostatečnou prevencí. Podle Evropského poradního panelu pro otázky proleženin (EPUAP) se přitom toto bolestivé a nebezpečné poranění týká až čtvrtiny evropských pacientů. EPUAP proto na 16. listopadu vyhlásil Mezinárodní den boje proti dekubitům, kterým chce apelovat na zlepšení v oblasti preventivních opatření. Při této příležitosti odstartují svůj provoz také webové stránky www.modernihojeni.cz, které se zaměří na zvýšení informovanosti na straně pacientů a jejich blízkých.

Dekubity neboli proleženiny patří k velmi závažným poraněním kůže, které trápí především dlouhodobě ležící či jinak imobilní pacienty. Jsou bolestivé, zbytečně prodlužují a prodražují zdravotní péči a zvyšují riziko život ohrožujících infekčních onemocnění.

„Pokud jde o odbornou veřejnost, o závažnosti dekubitů a jejich dopadech na kvalitu zdravotní péče nikdo nepochybuje. Bohužel, v rámci projektů, které mají za cíl situaci zlepšit, se v naprosté většině opomíjí otázka informovanosti pacientů, kteří sami mohou například úpravou výživy, zvýšenou hygienou či vůbec dodržování zásad zdravého životního stylu s důrazem na pravidelné pohybové aktivity. Stejně tak schopnost včas identifikovat vznikající proleženinu může být pro účinnou léčbu neocenitelná,“ říká Mgr. Romana Lebedinská, hlavní konzultantka pro léčbu ran z nemocnice Náchod.

A přesně na to se stránky Moderníhojení.cz zaměří. Aktuálně si zde pacienti mohou stáhnout přehlednou infografiku, která jim v 10 bodech nabídne praktické rady a tipy týkající se prevence proleženin. Díky ní zjistí, jaké jsou hlavní příčiny vzniku dekubitů, jak se projevují či jaké mají preferovat prostředky pro efektivní a bezbolestnou léčbu.

Ukázka z infografiky

Ukázka z infografiky

  • Data file: PDF
  • Data file size: 0.18 MB