HARTMANN Česká republika
Léčba > Fixace s stabilizace

Fixace a stabilizace

Již v průběhu perských válek se sádrové obvazy používaly na imobilizaci zlomených končetin při dopravě raněných. Později však uvedená technika upadla v zapomnění.

Nizozemec Mathijsen (1805 - 1878) a Rus Pirogov, kteří se nechtěli spokojit se soudobou úrovní terapie, objevili nezávisle na sobě v polovině 19. století novou metodu fixace při léčbě zlomenin. Za objevitele práškové sádry používané na obvazy se považuje Mathijsen, který publikoval své objevy v roce 1851. Jeho prototyp sádrového obvazu využíval jemně mletý sádrový prášek, který se suchý aplikoval na gázový obvazový materiál. Sádrové a pásové obvazy neztratily svůj význam ani v současnosti, v době používání stabilních osteosyntéz.

Bez stabilizačních a znehybňujících obvazů, jejichž cílem je chránit průběh hojení, se neobejdeme u mnoha indikací. Nejdůležitější úlohu sehrávají u zlomenin dlouhých kostí.

Zlomeniny dnes patří k nejčastějším poraněním. Jejich výskyt a charakter se mění v závislosti na mnoha faktorech. Je to zejména rozvoj a hustota dopravy, provozování riskantních sportů a biologický věk pacienta. Věk pacienta předznamenává jeho zájmy a způsob rizikového jednání a utváří jeho vztah k uvedeným faktorům. V dětském věku vznikají zlomeniny nejčastěji při hře, v mladém věku u sportu a dopravy. Ve středním věku převažují úrazy při dopravě a v domácnosti, ve věku vyšším pak úrazy po pádech způsobených důsledkem procesu stárnutí. Predilekční místa zlomenin se se stoupajícím věkem posouvají od předloktí u dětí přes zápěstí u dospělých až ke krčku stehenní kosti u seniorů.

I když je dnes u mnoha zlomenin absolutně nebo relativně indikována osteosyntéza, zůstávají vnější imobilizační techniky zlatým standardem léčby zlomenin dlouhých kostí, ať již jako základní nebo jako pomocná metoda fixace.

Všeobecné informace  
Imobilizace znamená poskytnutí klidu některé části těla (nejčastěji u zlomenin), potřebného pro nerušený proces hojení. Dosahuje se přiložením imobilizačního nebo fixačního obvazu po uvedení oblasti do požadované pozice.

Indikace  
Vnější a vnitřní fixace.