HARTMANN Česká republika
Péče > Problematika inkontinence

Problematika inkontinence

Inkontinence představuje stále častější problém, se kterým jsou zdravotníci konfrontováni. Je dobře, že zejména v posledních letech jsme svědky rostoucího zájmu o tuto problematiku jak ze strany odborné, tak i laické veřejnosti. Výsledkem tohoto komplexního zájmu je celá řada nových poznatků o epidemiologii, etiopatogenezi, diagnostice a terapii močové inkontinence. Jedná se o správný směr a snahu, do které je potřeba zapojit co nejširší odbornou a laickou veřejnost. Jen tak budou moci z posledních poznatků medicíny v co nejširší míře profitovat konkrétní nemocní, ale také celá společnost.

Všeobecné informace  
Definice inkontinence, etiologie, epidemiologie, rizikové faktory a anatomie dolních močových cest.

Typy inkontinence  
Močová inkontinence představuje velmi nesourodou skupinu obtíží, kdy se může značně lišit příčina a patofyziologie celého problému. To si vynutilo vytvořit klasifikaci, která by byla použitelná v běžné praxi a usnadnila tak zdravotníkům správně určit nejefektivnější diagnostický a léčebný postup pro daného nemocného.

Diagnostika  
Základem úspěšné léčby je určit správně typ inkontinence a její příčinu a případně odhalit jiné závažné, život ohrožující onemocnění.

Léčba  
Není jednotná léčba inkontinence moči, protože existují různé příčiny a typy inkontinence. V zásadě lze rozdělit léčbu na konzervativní a invazivní.

Příběhy a rady ze života  
Příběhy pacientů trpících inkontinencí a jejich zkušenosti s léčbou.

Tipy odborníků  
Otázky a odpovědi z lékařské praxe, které Vám pomohou při léčbě inkontinence.

Odkazy  
Odkazy na internetové stránky zabývající se problematikou inkontinence a doporučená odborná literatura.