HARTMANN Česká republika
Ochrana > O infekci

O infekci

Postoperativní komplikace způsobené infekcemi jsou stále častým problémem, který nemocnice musí řešit. Právě proto je ochrana proti infekci před operací, během operace i po jejím skončení velmi důležitou součástí operačního zákroku.

Nejdůležitějšími faktory v této souvislosti jsou: 

  • znalost možných příčin infekcí
  • znalost cest přenosu infekcí
  • standardizované operační postupy

Rizika infekce během operačního výkonu lze úspěšně omezit používáním jednorázových pomůcek, jako např. jednorázového operačního krytí, jednorázového oblečení, jednorázových operačních rukavic či jednorázových adsorbentů.

Endogenní příčiny kontaminace  
Pacient je stejně jako personál operačního sálu možným zdrojem infekce.

Exogenní příčiny kontaminace  
Kůže, ústa a ruce operatéra a personálu jsou nejčastějším zdrojem patogenních zárodků schopných způsobit nozokomiální infekce.