HARTMANN Česká republika
Ochrana > O infekci > Exogenní příčiny kontaminace

Exogenní příčiny kontaminace

Vzduch

Přenos choroboplodných zárodků je možný nejen přímým kontaktem, ale také přenosem vzduchem. Význam tohoto přenosu jako rizika na operačním sále je stále diskutován, nicméně přes nízký počet zárodků ve vzduchu je potenciální riziko nepochybné.

Oblečení

Sterilní pláště, chránící před mikrobiální kontaminací operační ránu, jsou nezbytné pro minimalizaci rizika vzniku infekce. Neméně důležitá je také ochrana operatéra a personálu před možnou infekcí od pacienta. Pláště pro operační sály proto musí být nepropustné a musí účinně bránit provlhčení.

Z textilních materiálů se uvolňují vlákna, nitky a prach, které jsou ideálním nosičem choroboplodných zárodků. Mikroorganismy se na ně dostávají s povrchu těla a následně při pohybu se uvolňují do operačního prostoru. Odolnost proti oděru je proto významným parametrem při výběru pláště pro operační sál.

Dutina ústní a hltan

Při dýchání a mluvení dochází k rozptylu kapének obsahujících potenciální choroboplodné zárodky (mikroorganismy a viry). Při intenzivním mluvení, kašlání či kýchání se množství těchto zárodků zvyšuje, a zvyšuje se tak i riziko nozokomiálních infekcí.

Z výše uvedených důvodů musí operační masky zakrývat ústa i nos. Pro dobrou filtrační schopnost je výhodné, jsou-li vícevrstevné, na druhou stanu by neměly omezovat dýchání a možnost komunikace. Maska by též neměla odírat žádné části kůže.

Hlava a vlasy

Epiteliální buňky kůže se na exponovaných částech obličeje a hlavy odlučují ve formě lupů. Lupy a vlasy jsou vždy kontaminovány značným množstvím choroboplodných zárodků, které se tak mohou snadno uvolňovat z nedostatečně zakrytých částí.
Vhodná pokrývka hlavy musí při operačních zákrocích zcela zakrývat vlasy a čelo. U osob s vousy je třeba zcela zakrýt i tuto část.

Kůže a ruce

Na svrchních částech kůže se běžně vykytuje řada potenciálně choroboplodných mikroorganismů. Umývání rukou nemůže zabránit jejich uvolňování a stejně tak i dezinfekce má jen dočasný efekt. Chirurgická dezinfekce rukou nenahrazuje nošení sterilních chirurgických rukavic. Pro vyloučení kontaminace je nezbytné dodržovat pravidla hygieny a asepse při oblékání a výměně rukavic.

Během dlouhých operačních výkonů je nevyhnutelné hromadění choroboplodných zárodků v rukavicích v důsledku pocení. Proto je vhodné průběžně provádět dezinfekci a výměnu rukavic. Samozřejmostí je dezinfekce a výměna rukavic při jejich poškození.
Epiteliální buňky kůže se na exponovaných částech obličeje a hlavy odlučují ve formě lupů. Lupy a vlasy jsou vždy kontaminovány značným množstvím choroboplodných zárodků, které se tak mohou snadno uvolňovat z nedostatečně zakrytých částí.
Vhodná pokrývka hlavy musí při operačních zákrocích zcela zakrývat vlasy a čelo. U osob s vousy je třeba zcela zakrýt i tuto část.