HARTMANN Česká republika
Ochrana > O infekci > Endogenní příčiny kontaminace

Endogenní příčiny kontaminace

Kůže a pacient
Nedostatečné překrytí oblastí kůže hraničících s operačním polem je významným zdrojem infekcí pří operačních zákrocích. Proto je důležitá nejen vlastní dezinfekce, ale také označení a ochrana operačního pole. Smyslem používání operačního krytí je prevence přenosu mikroorganismů a částic nesoucích choroboplodné zárodky do prostoru operační rány. Infekční patogeny se do rány mohou dostat jednak z nedostatečně dezinfikovaných a nezakrytých oblastí kůže a jednak z hlubších vrstev kůže po povrchové dezinfekci. Výše popsané riziko se významně zvyšuje, mohou-li choroboplodné zárodky nekontrolovaně migrovat při použití krycích materiálů (např. bavlněné textilie), které po zvlhnutí nedostatečně plní svou funkci. Kontaminaci lze omezit použitím materiálu, které vlhkost nepropouštějí a neumožňují tak migraci a následnou infekci operační rány.