HARTMANN Česká republika
O nás > Historie společnosti > Ludwig von Hartmann

Ludwig von Hartmann

Získáním závodu Meebold v roce 1818 položil Ludwig Hartmann základy pozdějšího závodu na výrobu obvazových materiálů.  Jeho společnost „Ludwig Hartmann“ se rychle rozvinula v jednu z největších přádelen bavlny v zemi.

Průkopník průmyslu v království Württemberském

Ludwig von Hartmann se narodil ve Stuttgartu v roce 1766. Po studiu na obchodní akademii v Amsterdamu se v roce  1791 stal generálním  ředitelem společnosti „Meebold, Schüle und Co“ se sídlem v Sulzu. Společnost se v roce 1802 přestěhovala do Heidenheimu, kde již od roku 1774 působila jedna z jejích poboček.

Během cest do zahraničí získal Ludwig von Hartmann cenné znalosti o moderních technologiích spřádání a spřádacích strojích. V roce 1812 založil jednu z prvních mechanických přádelen bavlny ve  Württemberském království, které v té době prožívalo posun do moderní, průmyslové doby.

Ludwig von Hartmann byl jedním z nejdůležitějších průkopníků průmyslu v království Württemberském své doby. V roce 1801 byl jmenován obchodním radou a v roce 1833 mu byl králem Wilhelmem  I udělen šlechtický titul a Württemberský korunní řád.

Ekonomická politika Paula Hartmanna byla ovlivňována politickou realitou své doby. Po zrušení Napoleonovy kontinentální blokády, která zakazovala britský import do kontinentální Evropy (1806), se prodej domácích textilních výrobků prudce snížil. Textilní závody ve Württembersku byly sužovány konkurencí britských továren, které byly schopny vyrábět efektivněji, rychleji a levněji. Situace v letech 1816/1817 se ještě zhoršila tím, že díky špatné sklizni poklesla kupní síla obyvatelstva. Mnoho továren muselo být uzavřeno.

Od společnosti "Ludwig Hartmann" k společnosti "Ludwig Hartmann’s Söhne"

Na konci čtyřicátých let 19. Století bylo Württembersko postiženo hlubokou ekonomickou krizí. Tato krize měla vliv i na společnost Ludwig Hartmann.

V roce 1843 předal Ludwig von Hartmann přádelnu a bělírnu svým synovi Carlovi, Eduardovi a Paulovi s přáním, „aby tyto dva závody zůstaly spojeny a nikdy nebyly rozděleny“. Carl převzal vedení bělírny, kterou jeho otec získal v roce 1811, Eduard převzal provoz přádelny v Herbrechtingenu a Paul se ujal řízení přádelny bavlny. Synové postupně přivedli zadluženou firmu zpět do zisku pod novým názvem „Ludwig Hartmann’s Söhne"Paul Hartmann nicméně přání svého otce, aby synové udrželi společné vedení závodů nevyslyšel: v roce 1867 koupil bělírnu „Scheckenbleiche“ v Heidenheimu a založil společnost na bělení, barvení a výrobu obvazů „Paul Hartmann – Bleiche, Färbereigeschäft und Appreturanstalt“. V následujícím období za pomoci svého syna Alberta rozšířil tento závod na továrnu na výrobu obvazových materiálů.

“Čepice, punčochy a kapesníky“

Již dlouhou dobu fungující přádelna „Meebold“ v Heidenheimu , která byla touto krizí také těžce postižena, informovala své zákazníky dopisem z 1. března 1818, „že pan ředitel Hartmann bude pokračovat ve své obchodní činnosti výhradně na vlastní riziko“. Generální ředitel, který byl ve funkci od roku 1791, převzal svého bývalého zaměstnavatele a založil společnost „Ludwig Hartmann“. Ta se rychle stala jednou z největších přádelen v zemi, dodávajících „čepice, punčochy a kapesníky“.