HARTMANN Česká republika
Péče > Problematika inkontinence > Všeobecné informace

Všeobecné informace

Inkontinence moči je samovolný a nechtěný únik moči, který představuje zdravotní, psychologický, sociální a hygienický problém a je objektivně prokazatelný (definice Mezinárodní společnosti pro kontinenci – ICS).

Úvod  
Inkontinence moči (neboli pomočování) představuje již po řadu desetiletí velmi rozšířený a významný medicínský problém. Dlouhodobý zájem o pochopení této problematiky vyústil v založení Mezinárodní společnosti pro kontinenci již v roce 1971.

Etiologie  
Inkontinence moči může mít celou řadu příčin (vrozené anomálie, nemoci postihující důležité struktury dolních močových cest a pánve, nemoci postihující nervové struktury zajišťující správnou funkci močových cest atd.).

Epidemiologie  
Močová inkontinence se vyskytuje u obou pohlaví a prakticky ve všech věkových skupinách.

Rizikové faktory  
V současnosti již bylo identifikováno poměrně velké množství rizikových faktorů a predisponujících stavů, které jsou spojeny se zvýšeným výskytem močové inkontinence.

Dolní močové cesty  
Nejstarší názory na anatomii uzávěru močového měchýře předpokládaly cirkulární svěrač jako analog análního sfinkteru. Později se traduje zjednodušený názor, že měchýř je uzavřen systémem dvou svalů – lissosfinkteru a rhabdosfinkteru.