HARTMANN Česká republika

Diagnostika

Základem úspěšné léčby je určit správně typ inkontinence a její příčinu a případně odhalit jiné závažné, život ohrožující onemocnění. Diagnostika je záležitostí komplexního přístupu s využitím široké škály dostupných metod od jednoduchých klinických testů až po náročná přístrojová měření a zobrazovací metody.

K alespoň částečné objektivizaci závažnosti inkontinence můžeme použít tzv. test vážení vložek. Nejpřesnější funkční vyšetření k objektivizaci dysfunkce dolních močových cest je urodynamické vyšetření. Zobrazovací metody – ultrazvuk, vylučovací urografie, uretrocystografie – mají spíše význam k vyloučení jiné organické patologie a při volbě operačního postupu.

Anamnéza  
Anamnéza je hlavním krokem, který vede k vymezení možných faktorů, jež mohou mikční poruchu vyvolat, a také k popisu aktuálních symptomů.

Dotazníky, mikční karty, hodnocení kvality života  
Užitečnou a jednoduchou pomůckou jsou deníky o močení, které dávají objektivní údaje o frekvenci a množství moči v jednotlivých časových úsecích dne a noci

Laboratorní vyšetření  
Z laboratorních testů využívá urogynekologie běžné metody biochemické analýzy moči a močového sedimentu, bakteriologické vyšetření moči, ...

Fyzikální vyšetření  
Podrobné klinické vyšetření může odhalit pokles orgánů při ochablosti pánevního dna nebo jinou závažnou organickou patologii.

Jednoduché klinické testy  
V praxi se užívají jednoduché klinické testy, které mají objektivizovat únik moči za stresových manévrů (test Marshallův, Froewisův, Bonneyův) a verifikovat hypermobilitu uretry.

Urodynamické vyšetření  
Urodynamika představuje funkční vyšetření, kterým zjistíme kapacitu močového měchýře, zvýšenou citlivost receptorů ve stěně močového měchýře i přítomnost mimovolních stahů svaloviny močového měchýře a řadu dalších parametrů.

Uretrocystoskopie  
Uretrocystoskopie je endoskopické vyšetření dolních močových cest, které slouží k vyloučení organické patologie (konkrementu, nádoru, píštěle, stenózy apod.).