HARTMANN Česká republika
Péče > Měření tělesné teploty > Bezpečně na horečku

Bezpečně na horečku

Digitální a infračervené teploměry nahradily původní rtuťový teploměr, který se v ČR nesmí prodávat od roku 2009 na základě zákazu komise EU. Rtuť je v EU hodnocena jako látka zdraví nebezpečná. Toto zdravotní riziko je vysoké zejména u dětí, u nichž existuje nebezpečí rozbití nebo prokousnutí rtuťového teploměru.

Digitální a infračervené teploměry oproti rtuťovým měří rychleji, při jejich poškození se do okolí nedostane jedovatá rtuť a teplota je změřena s přesností na desetinu stupně. Proto by v každé domácnosti měl být původní rtuťový teploměr nahrazen kvalitním teploměrem digitálním nebo infračerveným.

Řada lidí je přesvědčena, že digitální teploměry nejsou tak dobré jako starý dobrý rtuťový teploměr. Opak je ale pravdou. Digitální teploměry měří stejně přesně, v některých případech dokonce přesněji než rtuťový teploměr.

Tento názor je důsledkem poměrně časté chybné manipulace s digitálními teploměry ze strany spotřebitelů. U digitálních teploměrů přesnost měření závisí na správném použití a dodržení návodu na použití. Platí zde stejné pravidlo jako u jiných spotřebičů (např. pračky nebo mikrovlnné trouby)  - bez správného postupu nelze získat správné výsledky.

Výhody teploměrů Thermoval® oproti rtuťovému teploměru:

  • Bezpečnost – neuvolňují zdraví nebezpečnou rtuť
  • Rychlost – výsledek měření do 1-3 sekund (infračervený teploměr), do 30-90 sekund (digitální teploměry)
  • Přesnost – výsledek měření na desetinu stupně
  • Čitelnost – díky velkému displeji
  • Odolnost – kryt chrání teploměry vůči pádu, poškození a vlhkosti
  • Šetrnost – automatické vypínání po několika minutách
  • Praktičnost – lze jednoduše čistit a dezinfikovat
  • Paměť - uchovávají záznam posledního měření
  • Zvuk – vydávají signál v okamžiku změření
  • Jednoduchost – intuitivní a snadné ovládání