HARTMANN Česká republika
Péče > Měření tělesné teploty > Měření tělesné teploty

Měření tělesné teploty

Určení správné tělesné teploty je základním krokem úspěšné léčby zánětlivých i nezánětlivých onemocnění.

Horečka (febrilie) je nejdůležitějším indikátorem tělesného zdravotního stavu a obrazem možného onemocnění, neboť kolísání teploty může být indikátorem blížícího se onemocnění.

Horečkou označujeme tělesnou teplotu vyšší než 38 °C při měření rektálně. Pro teplotu mezi 37 °C a 38 °C se užívá lékařský termín subfebrilie neboli zvýšená tělesná teplota. Teplotu nad 41 °C nazýváme hyperpyrexie. Zvýšení tělesné teploty vyvolávají infekční onemocnění, zánik buněk při rozpadu tkání (po úrazu nebo operaci), záněty, revmatická onemocnění, zhoubné nádory a jiné. Smyslem zvýšené tělesné teploty je urychlení obranných reakcí organismu.

Horečka se projevuje pocením, střídáním pocitů horka a zimy, zimnicí, halucinacemi, případně i poruchami vědomí. U malých dětí se mohou při vysokých teplotách objevit křeče. Při horečce je nutné podávat především dostatečné množství tekutin. Vhodné jsou také chladivé zábaly a podávání léků snižujících teplotu. Návštěva lékaře je nezbytná, pokud se horečka drží déle než dva dny na 38 °C nebo pokud dosáhla 40 °C.

Teplota tělesného jádra se liší od teploty povrchu kůže, proto se neudává žádná průměrná „normální“ tělesná teplota. Její hodnota v průběhu dne kolísá až o 2 ºC. Jelikož naměřená teplota závisí na místě měření, je třeba vždy uvádět způsob měření (v ústní dutině, rektální, v podpaží) a brát v úvahu také další faktory, které ji ovlivňují (vnější teplota, stáří, stres, spánek, hormony a tělesná aktivita).

Teplotu organismu můžeme zjišťovat několika způsoby

Měření na čele

Velmi přesná metoda, vhodná u dětí i dospělých, výsledek za 3 sekundy u teploměru Thermoval duo scan. Toto měření lze provádět pouze infračerveným teploměrem.

 Čtěte více

Měření v uchu

Velmi přesná metoda, vhodná u dětí i dospělých, výsledek za 3 sekundy u teploměru Thermoval duo scan. Toto měření lze provádět pouze infračerveným teploměrem.

 Čtěte více

Měření v ústní dutině

Jednoduchá metoda, při níž dochází k mírnému zkreslení naměřených hodnot. Špičku teploměru je třeba vložit nalevo nebo napravo od uzdičky jazyka tak, aby byla v klidu a neustále v kontaktu se sliznicí. Při špatném umístění může být odchylka až 1 ºC. Nesprávné hodnoty mohou vzniknout, když měření předcházelo přijímání studených nebo teplých nápojů a pokrmů (min. 30 minut před začátkem měření), při žvýkání, kouření nebo vdechování vzduchu při nízké okolní teplotě.

Měření v konečníku

Patří k nejpřesnějším, jelikož vykazuje nejmenší rozptyl naměřených hodnot. Metoda je obzvláště vhodná pro sledování průběhu horečky, měření bazální teploty a také pro měření při nízké okolní teplotě, při zánětu v okolí úst a u malých dětí. Pro správné měření se špička zavádí 1,5 cm do řitního otvoru.

Měření v podpaží

U dospělých se teplota ve srovnání s rektálním měřením značně liší, a proto se doporučuje pouze k orientačnímu měření. Při prodloužení doby měření na 5 minut lze získat přesné údaje. Měřicí špička se umístí vespod do nejhlubšího a nejteplejšího místa podpažní jamky a paže se pevně přiloží tak, aby byl teploměr fixován a chráněn před teplotou okolí.

Teplota měřená na čele a v uchu se svými hodnotami mírně liší od teploty naměřené v podpaží nebo v ústech (bývá o 0,1 stupně nižší).

 

Proto je třeba se při odečítání hodnot naměřených infračerveným teploměrem Thermoval duo scan řídit touto tabulkou:

Tabulka tělesných teplot
pro teploměryMísto měření
Ucho/čelo Podpaží/ústa
Obvykle o 0,1 stupně méně než
Teplota nízká 35,7 a méně 35,8 a méně
Teplota normální 35,8 - 36,9 35,9 - 37,0
Teplota zvýšená 37,0 - 37,5 37,1 - 37,5
Horečka lehká 37,6 - 38,0 37,6 - 38,0
Horečka střední 38,1 - 38,5 38,1 - 38,5
Horečka vysoká 38,6 - 39,4 38,6 - 39,5
Horečka velmi vysoká 39,5 - 42,0 39,6 - 42,0

 

 

Měření tělesné teploty teploměry Thermoval®

Digitální teploměry, tedy i teploměry Thermoval®, jsou většinou tzv. maximální teploměry, to znamená, že ukazatel teploty může po zaznění signálu dále nepatrně růst v případě, že teploměr nadále zůstane na místě měření. Mikroprocesor v těchto teploměrech bude stále počítat, pokud bude zaznamenávat zvýšení teploty, ačkoliv toto zvýšení může být pouze nepatrné. Rozdíl v digitálních teploměrech je v době stabilizace:

Běžné digitální teploměry (např. Thermoval® classic)

  • měření je ukončeno, pokud během 16s nedojde k nárůstu teploty o 0,1 ºC, což vede k delší době měření v závislosti na místě měření

Digitální teploměry s technologií 10-sec-highspeed (tzv. rychloběžky, např. Thermoval® rapid)

  • měření je ukončeno, pokud během 4s nedojde k nárůstu teploty o 0,03 ºC, což vede k rychlejšímu rektálnímu měření a měření v ústní dutině
  • v případě měření v podpaží doba měření stále trvá cca 5 minut (teplota může ještě růst po zaznění zvukového signálu, protože trvá delší dobu, než se vypočítá maximální teplota povrchu kůže)

Pro dosažení co nejpřesnějšího výsledku měření vždy doporučujeme prodloužit čas měření teploty v podpaží ještě po zaznění zvukového signálu.