HARTMANN Česká republika
Tiskové centrum > Archiv 2013 > Dezinfekce rukou: Nový e-learningový kurz „5 momentů – snadná výuka hygieny rukou“

Dezinfekce rukou: Nový e-learningový kurz „5 momentů – snadná výuka hygieny rukou“

10. říjen 2013 - HARTMANN pomáhá nejen léčit, ale i předcházet vzniku infekcí. Základním opatřením pro prevenci nozokomiálních nákaz je správná hygiena rukou. V letošním roce nabízíme našim zákazníkům novou možnost, jak se zdokonalit v hygieně rukou, a to e-learningový kurz „5 momentů – snadná výuka hygieny rukou“. Tvůrcem tohoto kurzu jsou naši kolegové z BODE SCIENCE CENTER. Způsob učení je postaven na virtuálním provádění ošetřovatelských úkonů, se kterými se zákazník, nejčastěji zdravotní sestra,  potkává každý den: měření krevního tlaku, převaz rány nebo mytí pacienta. Program umožňuje zdravotníkovi v každé situaci rozhodnout, zda a jak provede hygienu rukou a na konci jeho počínání vyhodnotí a  zároveň mu řekne, jestli na hygienu někdy zapomněl nebo ji naopak dělal zbytečně.

Do kurzu a s ním spojené zajímavé soutěže se mohou přihlásit také zdravotníci na Slovensku.

Odkaz pro přihlášení do kurzu  najdete na www.bode-science-center.com nebo Vás k němu dovede odkaz na titulní stránce www.bode.cz.