HARTMANN Česká republika
Tiskové centrum > Archiv 2013 > Skupina HARTMANN zvýšila pololetní obrat o 1,7 %.

Skupina HARTMANN zvýšila pololetní obrat o 1,7 %.

Září 2013 | Heidenheim - Podle zveřejněných hospodářských výsledků dosáhla skupina HARTMANN v první polovině roku 2013 celosvětového obratu ve výši 888,8 milionu eur, což představuje meziroční nárůst o 1,7 %. Konsolidovaný čistý zisk poklesl o 3,9 % na 31,5 milionu eur, EBIT se snížil o 2,4 % na 50,3 milionu eur v porovnání s minulým rokem. Ve výsledcích se projevily zejména tržní investice a také vysoké ceny surovin.

 „V aktuálním fiskálním roce očekáváme organický růst podobný situaci v roce 2012. Pokud nedojde k nečekaným jednorázovým efektům, věřím, že v roce 2013 dosáhneme dalšího zvýšení hodnoty EBIT a konsolidovaného čistého zisku a zároveň snížení čistého zadlužení. Prostředky, které jsme letos v řadě zemí investovali do rozšíření výrobních kapacit a zvýšení efektivity ve výrobě a logistice nám pomohou stát se jednoznačně preferovaným poskytovatelem zdravotnických řešení,” uvedl CEO skupiny HARTMANN Andreas Joehle.

 

Nejrychleji oproti předchozímu roku rostl segment prevence infekcí s meziročním růstem o 4,5 % na 198,6 milionu eur, zejména díky prodeji chirurgických setů, dezinfekce rukou a ploch a jednorázových chirurgických nástrojů. Výrazně k růstu obratu přispěly také segmenty hojení ran a inkontinenčních pomůcek. Celkový podíl těchto tří klíčových produktových segmentů na prodeji dosáhl k 30. červnu 2013 hodnoty 84,5 %. Na konci prvního pololetí měla skupina HARTMANN 10 372 zaměstnanců.