HARTMANN Česká republika
Léčba > Fixace s stabilizace > Všeobecné informace

Všeobecné informace

Imobilizace znamená poskytnutí klidu některé části těla (nejčastěji u zlomenin), potřebného pro nerušený proces hojení. Dosahuje se přiložením imobilizačního nebo fixačního obvazu po uvedení oblasti do požadované pozice.

Přikládání fixačních obvazů je léčebný výkon. Obvaz musí respektovat základní fyziologické předpoklady. Musí být naložen tak, aby se neposouval a zároveň aby netlačil a nezpůsobil dekubit. Současně musí být ekonomicky přijatelný a přiměřeně estetický.

Pacient je přiložením obvazu vždy určitým způsobem omezen. Nutností je tedy přiložit jej tak, aby byla zachována maximální možná hybnost za současného zachovaní dokonalého znehybnění poraněné oblasti.