HARTMANN Česká republika

Indikace

V zásadě se rozlišují dva typy imobilizace zlomeniny: vnější a vnitřní.

Vnější fixace dlahou, sádrovým obvazem

U tohoto typu fixace se fixační dlaha nebo obvaz přikládá k celé končetině nebo k její části tak, aby místo zlomeniny bylo v klidu. Cílem je zpravidla znehybnit oba klouby sousedící s místem zlomeniny. V rámci první pomoci se odedávna používají dlahy ze spojených drátů (Kramerovy), dřevené dlahy. Pro tento účel slouží i nafukovací dlahy.

Při nakládání dlahy je potřeba dbát na ošetření - podložení míst s největším tlakem na končetinu. Dlahy fixujeme podle potřeby škrobovým obvazem nebo jiným fixačním obvazem, protože např.na znehybnění zlomeniny škrobový obvaz nepostačuje.

Obvazem, jenž dokonale plní požadavky na definitivní vnější fixaci, je obvaz z některé rychle tuhnoucí hmoty. Definitivní obvaz musí splňovat dva základní požadavky v léčbě úrazu - udržet napravenou zlomeninu ve správném postavení a imobilizovat ji až do zahojení.

Lékař pacienta vždy poučí o možných poruchách prokrvení a nervového zásobení, které se mohou během fixace zlomeniny vyskytnout, jakož i o polohování končetiny a rehabilitaci. Končetina se udržuje ve zvýšené poloze až do té doby, dokud se krevní oběh nezotaví a traumatický edém neustoupí.

Vnitřní fixace - osteosyntéza

Osteosyntéza je adaptace a retence úlomků zlomené kosti operačním způsobem odolávajícím i přiměřenému zatížení.

Je-li dosahováno pouze stability týkající se retence úlomků, mluvíme o adaptační nebo relativně stabilní osteosyntéze. Tato metoda si vyžaduje ještě dále imobilizaci sádrovým nebo syntetickým fixačním obvazem.
(SAFIX plus, PLASTRONA, Rhena therm, Rhena cast)