HARTMANN Česká republika
Léčba > První pomoc > Ošetření drobných úrazů

Ošetření drobných úrazů

Život s sebou přináší jak řadu příjemných, tak i nepříjemných zážitků. K těm, na které raději rychle zapomeneme, patří i situace, při kterých jsme se my nebo někdo z našich blízkých poranili. Abychom byli schopní v těchto situacích postižené osobě pomoci, je nezbytné znát základní kroky při ošetřování různých druhů poranění nebo postupy při stavech ohrožujících život.

ODŘENINY

 1. Pokud je rána znečištěná, opláchněte nečistoty vodou nebo desinfekcí.
 2. Ránu osušte poklepáváním gázového čtverečku na ránu.
 3. Poraněnou končetinu zvedněte pokud možno nad úroveň srdce.
 4. Ošetřete překrytou sterilní gázou a náplastí nebo jen náplastí.
 5. Hrozí-li infekce, vyhledejte lékařskou pomoc.

KRVÁCENÍ Z NOSU

 1. Posaďte postiženého s předkloněnou hlavou.
 2. Postiženému řekněte, aby si stiskl měkkou část nosu prsty a dýchal ústy.
 3. Uklidňujte postiženého.
 4. Po deseti minutách postiženému uvolněte stisk. Pokud krvácení neustalo, opakujte dalších 10 minut a dalších 10 minut.
 5. Poté, co krvácení ustane, nechte postiženého ještě v klidu odpočívat.

BODNUTÍ HMYZEM

Příznaky bodnutí hmyzem - okolí rány může zčervenat, tvoří se otok.

 1. Uklidněte a povzbuzujte postiženého.
 2. Pokud je žihadlo vidět, setřete ho nehtem nebo tupou stranou nože.
 3. Pobodanou část těla pokud možno zvedněte a sledujte alespoň 10 minut.
 4. V případě přetrvávajícího otoku a bolestí vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě bodnutí v ústech či krku dejte postiženému cucat kostku ledu nebo upíjet ze sklenice studené vody a přivolejte lékařskou pomoc.

CIZÍ TĚLESO V OKU

 1. Posaďte postiženého proti světlu.
 2. Postavte se za postiženého.
 3. Rozevřete mu víčka.
 4. Prohlédněte celé oko.
 5. Naleznete-li na bělmu cizí těleso, odplavte jej vodou.
 6. Pokud to nepomůže, odstraňte těleso navlhčeným tamponem nebo rohem kapesníku.
 7. Pokud nepomůže ani to, vyhledejte lékařskou pomoc.

Je-li tělísko pod vrchním víčkem, přetáhněte horní víčko přes spodní. Nikdy se nedotýkejte ničeho, co je pevně zaklíněno v oku nebo co je na duhovce a zornici (barevná část oka). V takových případech vždy vyhledejte lékařskou pomoc.

CIZÍ TĚLESO V NOSE

 1. Nikdy se nepokoušejte vyndat cizí těleso sami.
 2. Zavezte postiženého k lékaři a nebo zařiďte jeho odvoz.
 3. Uklidněte postiženého a řekněte mu, ať se pokusí dýchat nosem normálním tempem.

TŘÍSKY A STŘEPINY

 1. Sterilizujte (vyvařte) pinzetu.
 2. Opatrně omyjte okolí rány mýdlem a teplou vodou.
 3. Pinzetou uchopte třísku co nejblíže u kůže a vytahujte ji ven, pod stejným úhlem, pod jakým vnikla do kůže.
 4. Ranku mírně stlačte prsty tak, aby začala krvácet a vyplavily se tak z ní zbylé nečistoty.
 5. Vyčistěte okolí a přiložte náplast nebo krytí a obvaz.

POPÁLENINY

Rozlišujeme 3 stupně popálenin:

 • I. stupeň - začervenalá kůže, pálivá bolest,
 • II. stupeň - tvoří se puchýře,
 • III. stupeň - odumřelá tkáň, nevratný stav.

První pomoc:

 • postiženého přesuneme od zdroje poranění,
 • okamžitě začneme chladit poškozené místo, nejlépe pod proudem tekoucí vody, chlazení musí trvat alespoň 15-20 minut,
 • ránu sterilně zakryjeme a končetinu znehybníme, u popálenin II. a III. stupně nebo popálenin I. stupně většího rozsahu přivoláme lékařskou pomoc,
 • průběžně kontrolujeme životní funkce (dech, srdeční tep), mluvíme s postiženým a sledujeme, zda-li se u něj nerozvíjí šok,
 • na popáleninu II. a III. stupně NIKDY nedávejte mast ani u ní nepropichujte vzniklé puchýře.

Způsoby ošetření dalších poranění jsou podrobně popsány v této brožurce.