HARTMANN Česká republika
Léčba > První pomoc > Užitečné odkazy

Užitečné odkazy

Podrobnější informace k problematice úrazů a poskytování první nemoci naleznete na těchto webových stránkách:

První pomoc
www.prvni-pomoc.com

Český červený kříž
www.cck-cr.cz

Dětství bez úrazů
www.volweb.cz/artemis

Státní zdravotní ústav
www.volweb.cz/artemis

Národní síť zdravých měst
www.nszm.cz/cb21/asp/ibrana.asp?id=11895

Bezpečné cestování v těhotenství
www.cdv.cz/text/oblasti/bsp/clanky/dopravni-nehody-v-tehotenstvi.pdf

V České republice existuje několik zařízení, na která se lze obrátit se žádostí o radu v případě ohrožení života například při otravě chemickými látkami, léky nebo houbami, při pokousaní jedovatými zvířaty, nebo v okamžiku, kdy zjistíte, že Vaše dítě bere drogy. Většina z nich funguje 24 hodin denně.

AKUTNÍ INTOXIKACE (OTRAVY)
PRŮMYSLOVÉ INTOXIKACE

Toxikologické informační středisko
Na Bojišti 1, Praha 2
Tel. 224 919 293 (nonstop)

DROGOVÁ PROBLEMATIKA
(poradenství, konzultace)
Středisko DROP-IN
Karolíny Světlé 18, Praha 1
Tel. 222 221 431 (non-stop)

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY LÉKŮ
Informační středisko
Státního ústavu pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48, 141 00 Praha 10
Tel: 272 185 111 (pracovní dny: 9-14 hodin)

OTRAVY PO POŽITÍ HUB
Česká mykologická společnost - poradna
Karmelitská 14, 128 00 Praha 2
Tel: 257 530 842

OTRAVY VYSOCE JEDOVATÝMI ŽIVOČICHY (HADY)
Klinika anesteziologie a resuscitace FN 1.LF UK
U nemocnice 2, 120 00 Praha 2
Tel: 224 962 244 (non-stop)

ÚSTAV SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ A TOXIKOLOGIE
Na Bojišti 3, 120 00 Praha 2
Tel: 224 911 267