HARTMANN Česká republika

Nemocnice

Co nabízí HARTMANN Solutions pro nemocniční zařízení:

  • Bohaté portfolio špičkových produktů pro léčbu ran, lékařskou péči o pacienty a prevenci rizik infekce.
  • HARTMANN Akademie – v rámci odborných kurzů (nabízených i přímo na vašem pracovišti) vás speciální školitelé naučí nejen pracovat s těmito produkty, ale také vás připraví na úskalí, s nimiž se můžete setkat při vašem náročném povolání.
  • Telefonická informační linka. Pokud si nebudete vědět rady, můžete bez rozpaků využít telefonickou formu odborné pomoci.
  • Služby v IT oblasti – konzultace a implementace informačních systémů vhodných pro řízení péče.
  • Elektronická výměna dat – standardizované rozhraní pro objednávky produktů minimalizuje chyby při zpracování objednávek, pomáhá ve výběru správného výrobku a výrazně zrychluje celý proces objednávky.
  • Fundraising – poradenství a řešení dotací z evropských fondů. Monitorujeme grantové příležitosti a v případě vhodné výzvy připravíme projekt, zajistíme celkovou administraci grantu a poradíme, jak dotaci čerpat.
  • Mikrologistika – namísto do centrálního skladu je provedena efektivní dodávka přímo na vybrané oddělení dle aktuálních potřeb. Tyto flexibilnější dodávky znamenají finanční úsporu a menší skladové zásoby pro nemocnici.
  • Komplexní řízení dodavatelských služeb a skladů. Analýza odhalí optimální portfolio produktů a poskytne návrhy na optimalizaci dodávek. Informační systém zároveň hlídá stav jednotlivých položek a v případě nízkého stavu zásob může automaticky nabídnout doobjednání.
  • Konsignační sklady. Až do momentu spotřebování materiálu jsou produkty na skladě nemocnice majetkem společnosti HARTMANN – RICO. Nemocnice je tak neplatí předem a uvolněné peněžní prostředky může využít ke strategickým investicím.
  • Procesní analýzy a systémové inženýrství – nabízí řešení pro snižování provozních nákladů a efektivní využití kapacit nemocnice, zejména v oblasti operačních sálů. Procesní analýza je dokladem o hospodárném managementu nemocnice, který zná své slabiny a snižuje možnost rizikových událostí.