HARTMANN Česká republika

Fundraising

Zprostředkujeme profesionální poradenství v oblasti čerpání dotací z dostupných fondů různého typu.

služba zahrnuje

  • poskytnutí úvodních analýz možností čerpání
  • prostředků z fondů
  • vypracování konkrétních projektů
  • projektový management (např. správné vykazování směrem k dotčeným autoritám/úřadům podle předem definovaných pravidel)

reálný přínos

  • snazší orientace v problematice procesů získávání a čerpání prostředků
  • efektivní spolupráce se spolehlivým a fundovaným partnerem na oblast zdravotnictví
  • snížení nákladů na fundraisingové poradenství pod úroveň běžných tržních částek
  • záruka nulových nákladů v případě nerealizace projektu
  • nízké nebo nulové náklady na přípravu projektu