HARTMANN Česká republika

Trade

Dokážeme být pro zdravotnické zařízení dodavatelem, který zastupuje široké portfolio výrobců.

služba zahrnuje

  • analýza potřeb zdravotnického zařízení
  • optimalizace produktového portfolia dle specifi ckých požadavků zařízení/instituce
  • respektování dlouhodobých zkušeností a zvyklostí na daném zdravotnickém pracovišti

reálný přínos

  • zjednodušení procesu objednávání 
  • snížení administrativní zátěže (redukce počtu externích objednávek, dodacích listů, faktur atp.)
  •  jeden partner pro komunikaci a řešení potřeb