HARTMANN Česká republika
HARTMANN Solutions™ > Služby > Vzdělávání

Vzdělávání

HARTMANN akademie

nabízíme služby profesionální vzdělávací instituce, která se orientuje výhradně na vzdělávání a poradenskou činnost v oblasti zdravotnictví a sociální péče.

služba zahrnuje 

 • realizaci vzdělávacích programů přímo u klienta či za podmínek určených klientem
 • servis profesionálních poradců, konzultantů a lektorů
 • využívání moderní formy a aktivační metody rezenčního vzdělávání a e-learningu
 • vyhodnocování vzdělávacích aktivit a evaluace vzdělávání

zaměření na oblasti:

 • fi remní kultury (průzkumy spokojenosti klientů i zaměstnanců)
 • tvorby systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců
 • optimalizace systému motivace a hodnocení
 • kompetenčních modelů
 • výběru zaměstnanců metodou assesment Centre
 • rozvoje zaměstnanců metodou Development Centre
 • práce s talenty (talent management)
 • osobních a personálních auditů
 • projektů Evropské Unie

reálný přínos

 • zvýšení spokojenosti pacienta/klienta
 • maximalizace profesionality a motivace zaměstnanců 
 • zefektivnění prosperity zdravotnického zařízení či zařízení sociální péče
 • zlepšení konkurenceschopnosti daného zařízení na trhu práce
 • vzdělávání šité na míru prostřednictvím analýzy vzdělávacích potřeb