HARTMANN Česká republika
Léčba > Léčba ran > Problematika chronických ran

Problematika chronických ran

Chronická rána je rána, která nevykazuje tendenci k hojení při adekvátní terapii po dobu 6–9 týdnů. Normální reparativní proces hojení je u tohoto typu ran narušen a akutní rána tak přechází v ránu chronickou. Nejčastěji je to zapříčiněno infekcemi, přidruženými onemocněními či základním stavem pacienta.

Všeobecné informace  
Rána je narušení integrity tkáně tělesného povrchu, mnohdy spojené i se ztrátou hmoty tkáně. Rány akutní, ale především chronické (hojící se per secundam) představují stále aktuálnější problém ošetřovatelské péče.

Diagnózy  
Rány dělíme do kategorií podle různých faktorů (příčina, rozsah, způsob hojení, atd.).

Přístupy k místní léčbě ran  
Rány můžeme hojit klasickou terapií, vlhkou terapií a v případě potřeby také kompresivní terapií.

Příběhy ze života  
Pravidla při indikaci vlhké terapie a skutečnosti, které jsou třeba zvážit při výběru konkrétního krytí.

Slovníček pojmů  
Seznam odborných pojmů.