HARTMANN Česká republika
Péče > Vysoký krevní tlak > Slovníček pojmů

Slovníček pojmů

Akustický - vydávající zvuk.
Antihypertenziva - léky proti vysokému krevnímu tlaku.
Aorta - velká tepna, která odvádí krev ze srdce do organismu.
Arytmie - porucha srdečního rytmu.
Ateroskleróza - onemocnění cév, kdy se do stěny cév ukládají tukové látky. Céva se postupně zužuje a zhoršuje se prokrvení tkání.
Axila, axilární - podpaží, týkající se podpaží.
Auskultace - vyšetření poslechem.
CE - mezinárodní označení výrobků, které nám říká, že výrobek splňuje právní podmínky Evropské unie a je považován za bezpečný.
Cévy - trubice, které vedou v lidském těle krev. Dělí se na 1) tepny (arterie), které vedou krev od srdce, 2) žíly (vény), které vedou krev k srdci a 3) kapiláry, v nichž probíhá výměna látek mezi krví a tkáněmi.
Diastola - klidový stav srdečního svalu mezi dvěma systolami (stahy svaloviny). Srdeční sval je uvolněný, plní se krví a připravuje se na vypuzení krve do oběhu.
Diastolický tlak - tlak srdečního svalu v diastole. Jeho hodnota je vyjádřena jako druhé číslo v záznamu o hodnotě krevního tlaku - 120/80 mmHg.
Fibrilace - nepravidelné stahy srdečního svalu.
Fuzzy logika - počítačový program, který vyhodnocuje a převádí údaje o změřené srdeční činnosti na digitální displej tlakoměru. Zabudován je například v tlakoměru TENSOVAL®
Holterovo monitorování - nepřetržité sledování krevního tlaku po dobu 24 hodin.
Hypertenze - vysoký krevní tlak. Vyjadřuje se hodnotou vyšší nebo rovnou 140/90 mmHg.
Hypotenze - nízký krevní tlak, vyjadřuje se hodnotou nižší nebo rovnou 90/60 mmHg. Při nízkém krevním tlaku mohou být nedostatečně prokrveny některé důležité orgány - např. mozek nebo ledviny.
Fonendoskop - lékařský nástroj používaný k poslechu. Tvoří jej zvoncovitý konec s membránou, která se přikládá k tělu, a pryžové nebo plastové hadičky vedoucí ke sluchátkům.
Infekce - nákaza, průnik choroboplodných zárodků do organismu.
Infekční choroby - onemocnění, jehož původcem je virus nebo bakterie.
Kardiolog - lékař, který se zabývá léčbou a prevencí onemocnění srdce.
Kardiovaskulární onemocnění - onemocnění srdce a cév.
Krevní tlak - tlak, kterým působí krev na stěnu cév.
mmHg - milimetr rtuťového sloupce.
Normotenze - normální krevní tlak, pohybuje se pod 140/90 mmHg a nad 90/60 mmHg.
Oscilátor - jakýkoliv systém, jehož činnost se periodicky opakuje. Typickým příkladem je kyvadlo.
Srdeční frekvence - frekvence, kterou se srdce stahuje (tepe). V klidu se srdeční frekvence pohybuje mezi 60 a 90 tepy za minutu. Při námaze se zvyšuje.
Syndrom bílého pláště - zvýšený krevní tlak během návštěvy u lékaře. Pacient je návštěvou u lékaře natolik rozrušen, že je mu naměřena vyšší hodnota krevního tlaku, než jakou ve skutečnosti má.
Systola - stav srdečního svalu, kdy dochází ke stažení stěny srdeční síně nebo komory. Po systole nastává vždy diastola.
Systolický tlak - tlak srdečního svalu v systole. Jeho hodnota je vyjádřena jako první číslo v záznamu o hodnotě krevního tlaku - 120/80 mmHg.
Synchronizace - sladění, souhra.
Tonometr - tlakoměr (rtuťový nebo digitální).