HARTMANN Česká republika
Tiskové centrum > Archiv 2010 > Aktuální otázky ve zdravotnictví

Aktuální otázky ve zdravotnictví

HARTMANN -RICO a. s. pořádal ve dnech 29 - 30. dubna v hotelu Aquapalace v Praze konferenci, nazvanou Aktuální otázky ve zdravotnictví. Akce se zúčastnili ředitelé a ekonomové z nemocnic a domovů pro seniory. Konference byla jedinečná díky propojení odborníků jak ze zdravotní, tak ze sociální sféry. Se svými příspěvky aktivně vystoupili: Ing. Michal Mejstřík CSc., Miloslav Čermák, Ing. Miroslav Zámečník, Ing. Jiří Horecký, B. A., Doc. Ing. Ladislav Průša, MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., MBA, Mgr. Jiří Fojtík, Prof. Dr. Zdeněk Souček, DrSc., Ing. Miloslav Kavka, Bc. Vladimír Kothera, MBA, MUDr. Milič Řepa a za HARTMANN -RICO a. s. Ing. Martina Čuhajová, Mgr. Václav Halama a Mgr. Martin Gažar.

Prezentace jednotlivých přednášejících:

 Vize ekonomiky ČR vs. Dopady krize: adaptace a implikace
    Ing. Michal Mejstřík CSc.    

 Co se zdravotnictvím v Evropě (a trochu i v USA)? 
    Ing. Miroslav Zámečník

 Efektivní financování sociálních služeb
      Ing. Jiří Horecký, B.A.(Hons)

 Stárnutí populace a jeho dopady do sektoru zdravotních a sociálních služeb
  
  Doc. Ing. Ladislav Průša

 Nové úkoly zdravotnictví
    
MUDr. Oldřich Šubrt CSc., MBA

 Sociální služby na krajských úrovních
    Miloslav Čermák

 Řízení zdravotnickéhozařízení jako celku
    
Mgr. Jiří Fojtík

 Zdravotnictví v superturbulentním, globálním světě
 
   Prof. Dr. Zdeněk Souček, DrSc.

 Snížení provozních nákladů SZM
    
Ing. Miloslav Kavka

  Zhodnocení aktuálního stavu ve zdravotnictví z pohledu zdravotních pojišťoven
    
Bc. Vladimír Kothera, MBA

 Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému
    MUDr. Milič Řepa

 Představení společnosti HARTMANN – RICO a.s.
    Ing. Martina Čuhajová

 Dodáváme víc než výrobky 
    Mgr. Václav Halama

 Procesní Analýza COS
    Mgr. Martin Gažar

 Přednášející:  

Sál:

<>