HARTMANN Česká republika
Sekce pro partnery > HARTMANN akademie

HARTMANN akademie

HARTMANN akademie je profesionální vzdělávací instituce, která se výhradně orientuje na vzdělávání a poradenskou činnost v oblasti zdravotnictví a oblastech se zdravotnictvím souvisejících. Pro více informací přejděte na stránky HARTMANN akademie

HARTMANN akademie Vám nabízí:

 • realizaci vzdělávacích programů přímo u klienta či za podmínek určených klientem
 • servis profesionálních poradců, konzultantů a lektorů
 • využívání moderní formy a aktivační metody rezenčního vzdělávání a e-learningu
 • vyhodnocování vzdělávacích aktivit a evaluace vzdělávání

zaměření na oblasti:

 • firemní kultury (průzkumy spokojenosti klientů i zaměstnanců)
 • tvorby systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců
 • optimalizace systému motivace a hodnocení
 • kompetenčních modelů
 • výběru zaměstnanců metodou assesment Centre
 • rozvoje zaměstnanců metodou Development Centre
 • práce s talenty (talent management)
 • osobních a personálních auditů
 • projektů Evropské Unie