HARTMANN Česká republika
Léčba

Léčba

Mezi hlavní náplně činnosti firmy HARTMANN – RICO patří vývoj, výroba a distribuce produktů pomáhajících při hojení různých typů poranění. Obrovský pokrok v základním pochopení procesů hojení ran vedl v posledních několika desetiletích k vývoji nové skupiny výrobků, které pomáhají zvyšovat úspěchy v léčbě ran. HARTMANN – RICO je jedním z největších výrobců a dodavatelů na poli hojení akutních i chronických ran.

Léčba ran  
Při poškození tkáně tělo automaticky nastartuje procesy hojení, které je třeba podpořit vhodnou terapií. Různé typy ran však vyžadují pro optimální průběh hojení různé ošetření.

Fixace s stabilizace  
Bez stabilizačních a znehybňujících obvazů, jejichž cílem je chránit průběh hojení, se neobejdeme u mnoha indikací. Nejdůležitější úlohu sehrávají u zlomenin dlouhých kostí.

Kompresivní terapie  
Cílem komprese je vytvořit tlak na stěnu povrchových, ale zejména hlubokých žil. Žíly se tím zúží, zrychlí a usměrní se v nich tok a navodí se stav suficience chlopní, které předtím nebyly funkční.

První pomoc  
Poskytnutí první pomoci je jednou ze základních dovedností, kterou by měl disponovat každý člověk. O záchraně lidského života někdy rozhodují minuty či vteřiny a můžeme to být právě my, na kom bude záležet život druhých.

Autolékárničky  
Asi není potřeba zdůrazňovat, že povinnou výbavou každého automobilu (ale i motocyklu, autobusu, nebo nákladního automobilu) je autolékárnička, jejíž obsah musí odpovídat požadavkům daným zákonem. Neposkytnutí první pomoci při automobilové nehodě, na níž jsme se podíleli, se trestá odnětím svobody až na dobu tří let.