HARTMANN Česká republika
O nás > Management HSE

Management HSE

Systém managementu HSE (Health & Safety and Environment) je systém managementu bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí, který je řešením pro důsledné dodržování právních a jiných požadavků a odpovědný přístup organizace ke svým zaměstnancům, svému okolí a trvale udržitelnému rozvoji.

Prohlášení

Společnost HARTMANN-RICO a.s. patří mezi nejvýznamnější výrobce a distributory zdravotnických prostředků a hygienických výrobků v České republice.

Společnost HARTMANN-RICO a.s. si plně uvědomuje svůj podíl na ovlivňování kvality životního prostředí a při rozhodování o všech svých aktivitách a strategických krocích ochranu životního prostředí zohledňuje. Stejně tak je pro společnost důležité dodržování všech zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Z tohoto důvodu se rozhodla společnost zavést systém HSE managementu jako nedílnou součást svého systému řízení.

Na základě tohoto rozhodnutí, podnikových cílů skupiny HARTMANN a v souladu s požadavky normy OHSAS 18001 popisující systém bezpečnosti práce, ISO 14001 popisující systém environmentálního managementu a požadavky Podnikatelské charty pro trvale udržitelný rozvoj vyhlásilo vedení společnosti následující politiku ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

HARTMANN – RICO a.s. se zavazuje:

 • dodržovat platná ustanovení všech právních předpisů tj. zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a jiných relevantních požadavků souvisejících s ochranou životního prostředí, bezpečností a ochranou zdraví při práci,

 • neustále zlepšovat podnikovou ochranu životního prostředí, systém bezpečnosti práce a ochrany zdraví - stavět na moderních, ověřených a ekologicky šetrných technologiích a zvažovat i jejich ekonomickou únosnost pro dosažení podnikových cílů skupiny HARTMANN,

 • snižovat dopady svých činností a produktů na životní prostředí a lidské zdraví neustálým zlepšováním používaných technologií,

 • důsledně realizovat hospodárná a preventivní opatření v oblasti spotřeby energie a surovin, vzniku a využití odpadů a to především zvýšením efektivnosti pracovních a výrobních procesů,

 • soustavně vyhledávat rizika a provádět opatření vedoucí k prevenci vzniku úrazů, ohrožení lidského zdraví nebo životního prostředí,

 • pravidelně prověřovat a zlepšovat systém managementu společnosti v souladu s požadavky normy ISO 14001 a OHSAS 18001, včetně stanovení a přezkoumání cílů HSE, cílových hodnot a motivace zaměstnanců k prosazování závazků stanovených v politice ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

 • spolupracovat s příslušnými orgány státní správy, orgány samospráv a zájmovými skupinami v místech působení společnosti,

 • v rámci vzdělávacích programů zvyšovat povědomí svých zaměstnanců o zásadách bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a environmentálního chování,

 • informovat pracovníky, zákazníky, dodavatele a veřejnost o politice managementu ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

Ve Vereské Bítýšce, leden 2012

Ing. Jaroslav Novák

technický ředitel HARTMANN – RICO a.s.

 

 

 

Certifikát systému řízení včetně přílohy

Certifikát systému řízení včetně přílohy

 • Data file: PDF
 • Data file size: 0.95 MB
Management System Certificate including supplement (ENG)

Management System Certificate including supplement (ENG)

 • Data file: PDF
 • Data file size: 0.95 MB
Environmentální cíle

Environmentální cíle

 • Data file: PDF
 • Data file size: 0.13 MB