HARTMANN Česká republika
O nás

O nás

Společnost HARTMANN-RICO a.s. patří mezi nejvýznamnější výrobce a distributory zdravotnických prostředků a hygienických výrobků v České republice. Vznikla v roce 1991 vstupem společnosti Paul Hartmann AG do tehdejšího podniku Rico Veverská Bítýška. Společnost je součástí mezinárodní skupiny HARTMANN se sídlem v Heidenheimu v SRN. Více než 10 let působí HARTMANN-RICO na území Slovenské republiky, se sídlem v Bratislavě. HARTMANN-RICO zaměstnává celkově více než 1 200 zaměstnanců.

Vize a mise  
HARTMANN pomáhá léčit. Partnerstvím, profesionalitou, srdcem.

Modrý ovál  
Z historie až po současnost

Historie společnosti  
Společnost HARTMANN-RICO překlenula již první desetiletí své existence. Historie výrobků, které pomáhají léčit, je však mnohem delší.

Skupina HARTMANN  
Skupina HARTMANN má silnou pozici na mezinárodním trhu se zdravotnickými a hygienickými prostředky pro využití jak v profesionálním prostředí, tak i pro osobní použití.

Výrobní závody  
V České republice má společnost tři výrobní závody: ve Veverské Bítýšce, Havlíčkově Brodě a Chvalkovicích.

Management společnosti  

Management HSE  
Systém managementu HSE (Health & Safety and Environment) je systém managementu bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí, který je řešením pro důsledné dodržování právních a jiných požadavků a odpovědný přístup organizace ke svým zaměstnancům, svému okolí a trvale udržitelnému rozvoji.

Management kvality  
Kvalitu našich výrobků a služeb zajišťujeme integrovaným systémem managementu jakosti.

Společenská odpovědnost firmy  
Firma plně přijímá svoji odpovědnost i v oblastech, které přímo nesouvisejí s její základní rolí výrobce a distributora zdravotnických prostředků a hygienických výrobků.

Ocenění  
Na společnost HARTMANN – RICO se můžeme dívat z mnoha pohledů – jako na významného výrobce zdravotnických prostředků a hygienických výrobků, jako na předního distributora v této oblasti, důležitého exportéra či zaměstnavatele nebo solidního partnera pro vzdělávání či pomoc spoluobčanům.