HARTMANN Česká republika
Kariéra > Profesní růst

Profesní růst

Profesní růst se ve společnosti HARTMANN – RICO opírá o základní pilíře, k nimž patří stabilita společnosti, téměř „rodinná firemní kultura“, systém péče o klíčové zaměstnance, program řízení talentů, rozvoj a vzdělávání zaměstnanců a v neposlední řadě systém benefitů.

Společnost HARTMANN – RICO považuje kvalitní, vyškolené a motivované zaměstnance za nejdůležitější prvek pro dosahování udržitelného rozvoje firmy. Proto je nastaven a aplikován propracovaný systém rozvoje a vzdělávání zaměstnanců. 

 

Adaptační proces – nově nastupující zaměstnanec je seznámen s vizí a strategií, základními procesy uvnitř firmy a získává základní produktové znalosti. 

 

Medikální způsobilost – každoročně jsou zaměstnanci seznamováni s produkty celé skupiny Paul HARTMANN AG a první pomocí s cílem zvýšit jejich medikální kompetence, které firma považuje za významnou konkurenční výhodu. 

 

Odborná způsobilost – zaměstnanci jsou zařazováni do kurzů, bez nichž nelze vykonávat pracovní úkony. Jedná se nejen o zákonné kurzy, ale také kurzy k získání či prohloubení výrobních dovedností, pracovních postupů v oblasti environmentu a kvality. 

 

Měkké dovednosti – zde je obsažen celý soubor tréninků, které jsou zaměřeny na získání či prohloubení klíčových dovedností, jejichž uplatňováním jsou naplňovány firemní hodnoty. 

 

Jazykové vzdělávání – zaměstnanci, kteří při plnění svých úkolů komunikují cizojazyčně, jsou firmou podporováni při udržování či zvyšování své jazykové připravenosti, a to jak v individuálních, skupinových nebo intenzivních kurzech. Vybraní zaměstnanci jsou motivování zahraničními pobyty.

 

Talent management program – Novým a talentovaným zaměstnancům je určen program řízení talentů, jehož cílem je poskytnout vybraným účastníkům nadstandardní rozvojové programy, zařadit je do důležitých projektů v rámci společnosti a formou tutoriálu je mezioborově připravovat na kariérní posun. Pro více informací klepněte zde.