HARTMANN Česká republika
O nás > Vize a mise

Vize a mise

HARTMANN pomáhá léčit. Partnerstvím, profesionalitou, srdcem.

Naše poslání

Smyslem naší práce je poskytovat zákazníkům výrobky a služby, které pomáhají léčit a pečovat o zdraví. V odborné i soukromé sféře.

Naše řešení jsou založena na porozumění potřebám zákazníků a na naší medikální způsobilosti.

 Tvoříme motivované pracovní týmy a podporujeme rozvoj našich spolupracovníků.

 Každodenní prací usilujeme o růst zisku a hodnoty společnosti.

S rozvojem společnosti a s ním souvisejícím trendem stárnutí populace se zdraví člověka stává klíčovým faktorem. Udržení dobrého zdravotního stavu je i díky neustálému rozvoji nových léčebných metod stále složitějším procesem, vyžadujícím citlivý a odpovědný přístup. Naše firemní strategie se zaměřuje na hodnotově orientované chování, které výstižně shrnují tři body: orientace na zákazníka, efektivita a týmový duch. Co to znamená? Klademe zájmy zákazníků do středu našeho uvažování. Jednáme cíleně a metodicky s plnou zodpovědností za své činy. Pracujeme vždy v úzké spolupráci s našimi partnery a kolegy. Známe a chápeme potřeby našich zákazníků v rámci jednotlivých oblastí zdravotnictví. Své znalosti využíváme ve prospěch druhých. Pomáháme lidem snáze a účinněji pečovat o své zdraví – a to v odborné i soukromé sféře. Jak? Partnerstvím, profesionalitou a srdcem. Principem našeho partnerství je lidský přístup v kontaktu se zákazníky a jejich potřebami. Svá profesionální řešení podáváme praktickým, srozumitelným a uceleným způsobem. Pomáháme s opravdovým zaujetím pro péči o zdraví.