HARTMANN Česká republika
Tiskové centrum > Archiv 2011 > Bode se definitivně začlenila do struktury HARTMANN – RICO

Bode se definitivně začlenila do struktury HARTMANN – RICO

7. února Brno

Společnost HARTMANN – RICO a.s. plně do své struktury začlenila české zastoupení Bode Chemie, a převzala tak veškeré její obchodní aktivity. Dokončila tím proces integrace, který odstartoval před dvěma roky, kdy skupina HARTMANN odkoupila 100procentní podíl Bode Chemie od společnosti Beiersdorf AG.

Akvizicí Bode Chemie, která se specializovala na výrobu hygienických a dezinfekčních přípravků pro zdravotnický personál, získala společnost HARTMANN – RICO a.s výhodnou produktovou a odbornou synergii.

„Získáním Bode jsme významně posílili své postavení na poli dezinfekčních prostředků a zvýšili hodnotu svých služeb určených zákazníkům z řad zdravotnických zařízení. Ve spojení s našimi výrobky pro jednorázové operační krytí tak nyní můžeme nabídnout komplexní řešení pro prevenci nozokomiálních infekcí, na které se dlouhodobě zaměřujeme,“ uvedl Ľubomír Páleník, generální ředitel a předseda představenstva HARTMANN – RICO a.s.